Test pomoże Ci ocenić Twoje predyspozycje do bycia programist(k)ą. Celem testu nie jest sprawdzanie Twojej wiedzy z programowania! Test polecamy szczególnie osobom, które w ogóle nie miały kontaktu lub miały niewielki kontakt z programowaniem.

Po zakończeniu testu zobaczysz prawidłowe odpowiedzi z wyjaśnieniami.

Test jest anonimowy i nie wymaga podania żadnych danych osobowych.

Jeśli nie będziesz znać odpowiedzi na jakieś pytanie lub nie będziesz pewien/pewna odpowiedzi, wybierz tę odpowiedź, która Twoim zdaniem jest najbardziej prawdopodobną.

Możesz poświęcić dowolną ilość czasu na zrobienie tego testu. Uważamy jednak, że czas optymalny na kilkanaście pytań w teście to ok 20-30 minut.

Test stworzył Karol Rogowski i Bartłomiej Borowczyk. Choć staraliśmy się, by test w naszej opinii spełniał swój cel, to, oczywiście, należy go traktować przede wszystkim jako zabawę. Nie przesądza on tego, czy będziesz dobrym programistą (dobrą programistką).